KOHARA Yasuhiro (1954- )
Shigaraki Jar, H18” x Dia17”, $7,000